venus
Naam: Venus
Type: planeet.
Helling t.o.v. ecliptica*: 3,4°.
*De denkbeeldige baan waarlangs de zon beweegt tegen de sterrenhemel in de loop van een jaar.

Het oppervlak van Venus is aan het zicht onttrokken door een dichte atmosfeer van koolstofdioxide met dikke wolken van zwavelzuur.

vergelijking Venus/aarde

Venus aarde
Ontdekt door Onbekend
Ontdekkingsdatum Bekend in de oudheid
Afstand tot de aarde 38.150.900 km
Gemiddelde afstand tot zon 108.208.930 km 149.600.100 km
Gemiddelde omloopsnelheid 35 km/s 30 km/s
Middellijn 12.104 km 12.756 km
Omtrek 38.025 km 40.075 km
Oppervlakte 460.200.000 km2 510.072.000 km2
Aantal bekende satellieten 0 1
Schuinstand van as 23,5°
Omlooptijd
(lengte van jaar)
225 aarddagen 365 dagen 5 uren 48 minuten en 46 seconden
Rotatietijd
(lengte van dag)
243 aarddagen
Een dag duurt op Venus langer dan een jaar. Venus draait achterwaarts, tegengesteld aan de richting van de omloopbaan; het is de enige planeet waar de zon in het westen opkomt en in het oosten ondergaat
23 uur en 56 minuten
Zwaartekracht aan oppervlak 8,9 m/s2 (89% van aarde) 9,81 m/s2
Temperatuurbereik 462 °C
De dikke atmosfeer laat wel de zonnehitte binnen maar houdt die vast, wat tot oppervlaktetemperaturen van meer dan 450 °C leidt; heter dan het oppervlak van Mercurius die het dichtst bij de zon staat
-89,6 tot 59 °C
Atmosfeer Kooldioxide, stikstof, argon, koolmonoxide, neon, zwaveldioxide Stikstof, zuurstof, kooldioxide, waterstof, argon, waterdamp.
Atmosferische druk 93 kg/cm 2
De druk is op Venus zo hoog als de druk in de oceaan op 900 meter diepte.
1,03 kg/cm2
Massa 4,87 x 1024 kg. Ongeveer 80% van massa de aarde. 5,97 x 1024 kg.
Inhoud 9,3 x 1011 km3 1,1 x 1012 km3
Dichtheid 5,2 g/cm3
Een ‘portie’ Venus zou iets minder wegen dan een even groot ‘portie’ aarde.
5,5 g/cm3. De aarde heeft de grootste dichtheid in het zonnestelsel.
Oppervlak Een rotsachtig, stoffig, watervrij berggebied met diepe kloven, vlakten en een rivier van ruim 300 km verharde lava.
Bedekt met meer dan 1000 vulkanen en vulkaankraters van ruim 20 km doorsnee.
Water (70%), lucht en vast gesteente. Het lijkt de enige planeet met vloeibaar water te zijn.
Wilt u ons contacteren dan kan dat