uranus

Naam: Uranus
Afstand tot de zon: 2,86 miljard km
Omlooptijd: 84,02 jaar
Diameter: 51.120 km.
Rotatieperiode: 17h 14m 24s.
Massa: 14,5 x aarde.
Oppervlaktezwaartekracht: 0,89 x aarde.(8,9 N/kg)
Aantal manen: 27.
Type: planeet.
Ontdekking: 1781.
Baanstraal: 2,871 x 1012 m.
Helling t.o.v. ecliptica*: 0,8°.
Dichtheid: 1270 kg/m3.
Ontsnappingssnelheid: 21,4 x 103 m/s.
Gemiddelde oppervlakte temperatuur overdag: 57 K (-216,16 °C).
Gassen in de atmosfeer: waterstof, helium en methaan.
*De denkbeeldige baan waarlangs de zon beweegt tegen de sterrenhemel in de loop van een jaar.

Voor de Vojager 2, het ruimtevaartuig dat Uranus in 1986 passeerde, was deze planeet niet veel meer dan een structuurloze gasbol.

Wilt u ons contacteren dan kan dat