saturnus

Naam: Saturnus
Afstand tot de zon: 1,43 miljard km
Omlooptijd: 29,46 jaar
Diameter: 120.500 km.
Rotatieperiode: 10h 39m 22s.
Massa: 95,2 x aarde.
Oppervlaktezwaartekracht: 0,93 x aarde (9,1 N/kg).
Aantal manen: 62.
Type: planeet.
Ontdekking: Oudheid.
Baanstraal: 1,427 x 1012 m.
Helling t.o.v. ecliptica*: 2,5°.
Dichtheid: 687 kg/m3.
Ontsnappingssnelheid: 36,1 x 103 m/s.
Gemiddelde oppervlakte temperatuur overdag: 95 K (-178,16 °C).
Gassen in de atmosfeer: waterstof, helium, methaan en ammoniak.
*De denkbeeldige baan waarlangs de zon beweegt tegen de sterrenhemel in de loop van een jaar.

De kolkende orkaan op de noordpool van Saturnus is wel 2000 km groot!

Wilt u ons contacteren dan kan dat