mars

Naam: Mars
Type: planeet.
Helling t.o.v. ecliptica*: 1,8°.
Ontsnappingssnelheid: 5,0 x 103 m/s.
*De denkbeeldige baan waarlangs de zon beweegt tegen de sterrenhemel in de loop van een jaar.

Mars is de planeet die het meest op de aarde lijkt. Hij heeft echter geen vloeibaar water en geen atmosfeer.

vergelijking Mars/aarde

Mars aarde
Ontdekt door In de oudheid ontdekt
Ontdekkingsdatum niet bekend
Afstand tot de aarde 56.000.000 km
Gemiddelde afstand tot zon 227.936.640 km 149.600.100 km
Gemiddelde omloopsnelheid 24 km/s 30 km/s
Middellijn 6796 km 12.756 km
Omtrek 21.344 km 40.075 km
Oppervlakte 144.100.100 km2 510.072.000 km2
Aantal bekende satellieten 2 1
Schuinstand van as 25° 23,5°
Omlooptijd
(lengte van jaar)
687 aarddagen 365 dagen 5 uren 48 minuten en 46 seconden
Rotatietijd
(lengte van dag)
24 uur 37 minuten en 23 seconden 23 uur en 56 minuten
Zwaartekracht aan oppervlak 3,7 m/s2 (38% van aarde) 9,81 m/s2
Temperatuurbereik -143 tot 17 °C -89,6 tot 59 °C
Atmosfeer 95% kooldioxide met sporen van stikstof, zuurstof, argon, waterdamp en koolmonoxide Stikstof, zuurstof, kooldioxide, waterstof, argon, waterdamp.
Atmosferische druk 0,007 kg/cm 2
Deze lage druk betekent dat een mens zonder ruimtepak slechts enkele seconden zou kunnen overleven.
1,03 kg/cm2
Massa 0,6421 x 1024 kg.
Mars weegt ongeveer 0,107 maal het gewicht van de aarde.
5,97 x 1024 kg.
Inhoud 1,6 x 1011 km3 1,1 x 1012 km3
Dichtheid 3,94 g/cm3 5,5 g/cm3. De aarde heeft de grootste dichtheid in het zonnestelsel.
Oppervlak Diepe kloven, duinen, vulkanen, en poolkappen van waterijs en kooldioxide. Water (70%), lucht en vast gesteente. Het lijkt de enige planeet met vloeibaar water te zijn.
Wilt u ons contacteren dan kan dat