jupiter

Naam: Jupiter
Type: planeet.
Helling t.o.v. ecliptica*: 1,3°.
Ontsnappingssnelheid: 60 x 103 m/s.
*De denkbeeldige baan waarlangs de zon beweegt tegen de sterrenhemel in de loop van een jaar.
Gasreus Jupiter met zijn indrukwekkende wolken en stormgebieden is verreweg de grootste en zwaarste planeet van het zonnestelsel.

vergelijking Jupiter/aarde

Jupiter aarde
Ontdekt door Ontdekt in de Oudheid
Ontdekkingsdatum niet bekend
Afstand tot de aarde 591.000.000 km
Gemiddelde afstand tot zon 778.412.020 km 149.600.100 km
Gemiddelde omloopsnelheid 13 km/s 30 km/s
Middellijn 142.984 km 12.756 km
Omtrek 449.197 km 40.075 km
Oppervlakte 62.179.600.600 km2 510.072.000 km2
Aantal bekende satellieten 63 1
Aantal bekende ringen 3 0
Schuinstand van as 23,5°
Omlooptijd
(lengte van jaar)
4330 aarddagen (11,9 aardjaren) 365 dagen 5 uren 48 minuten en 46 seconden
Rotatietijd
(lengte van dag)
9 uur en 55 minuten.
De snelle rotatiesnelheid heeft als gevolg dat Jupiter bij de evenaar uitpuilt en bij de polen afplat.
De middellijn is bij de evenaar 9170 kilometer langer dan tussen de polen.
23 uur en 56 minuten
Zwaartekracht aan oppervlak 20,9 m/s2 (213% van aarde) 9,81 m/s2
Temperatuurbereik -148 °C -89,6 tot 59 °C
Atmosfeer Waterstof, helium, methaan, ammonia. Stikstof, zuurstof, kooldioxide, waterstof, argon, waterdamp.
Atmosferische druk Varieert met diepte.
De druk in Jupiter is mogelijk 30 miljoen maal zo groot als dat op het aardoppervlak
1,03 kg/cm2
Massa 1,9 x 1027 kg. 5,97 x 1024 kg.
Inhoud 1,4 x 1015 km3.
In Jupiter zouden zo’n 1300 aardbollen passen.
1,1 x 1012 km3
Dichtheid 1,3 g/cm3 5,5 g/cm3. De aarde heeft de grootste dichtheid in het zonnestelsel.
Oppervlak Geen – Een hete bol van gas en vloeistof Water (70%), lucht en vast gesteente. Het lijkt de enige planeet met vloeibaar water te zijn.
Wilt u ons contacteren dan kan dat