onze zon

Missies naar de zon:

Lanceerdata Missie Belangrijke gebeurtenissen en resultaten
1990 Ulysses Ulysses werd vanaf het ruimteveer discovery naar Jupiter gelanceerd en gebruikte de zwaartekracht van Jupiter om uit de ecliptica* los te komen en over de poolgebieden van de zon te vliegen.
1995 SOHO Het observeert permanent en heeft tientallen kometen ontdekt. SOHO’s gegevens over zonneactiviteit gebruikt men voor het voorspellen van zonnevlammen die (kunstmatige) satellieten kunnen beschadigen.

*het denkbeeldige vlak door de omloopbaan van de aarde om de zon.

Belangrijke data:

data beschrijving
1223 v.C. Het oudste verslag van een zonsverduistering werd op een kleitablet in de oude stad Ugarit (nu Syrië) gevonden.
ca. 800 v.C. Het eerste verslag van waarschijnlijk een zonnevlek, in China.
ca. 400 v.C. De vroege mens dacht dat de aarde plat was en de zon een god. De Griekse filosoof Anaxagoras besefte dat de zon een groot lichaam moest zijn, ver van de aarde. Hij schatte de middellijn van de zon op 56 km. De ideeën van Anaxagoras pasten niet in de religieuze overtuigingen van zijn tijd. Hij werd bedreigd en uiteindelijk uit Athene verbannen.
200 v.C. Eerste op wiskunde gebasseerde poging om de afstand van de aarde tot de zon te meten, door Aristarchos van Samos.
150 Sterrenkundige Ptolemeus van Alexandrië verklaarde dat de aarde een stilstaand lichaam in het midden van het heelal was. Hij meende dat de zon, maan, planeten en sterren allemaal om de aarde draaiden.
1543 Copernicus presenteerde een planeetmodel met de zon in het middelpunt van alle planeetbewegingen.
1610 Galileo nam met zijn telescoop zonnevlekken waar.
1644 Descartes kwam met een theorie dat de zon één van vele sterren is.
1650-1715 Maunder Sunspot Minimum (maunder-minimum): een periode waarbij er bijna geen zonnevlekken werden gezien.
1796 De Franse sterrenkundige Pierre de Laplage presenteerde zijn nevel hypothese volgens welke de zon en het zonnestelsel ontstonden na het gravitationele inklappen (inklappen onder invloed van de zwaartekracht) van een grote gaswolk.
1845 Het eerste beeld van de zon werd door de Franse natuurkundigen Louis Fizeau en Leon Foucault geproduceerd.
1852 Voor het eerst werd verband gelegd tussen zonneactiviteit en geomagnetische activiteit.
1859 Eerste waarneming van een zonnevlam door amateursterrenkundige Richard Carrington.
1860 De totale zonsverduistering was de grondigst waargenomen zonsverduistering tot dan toe en leidde tot het eerste verslag van een coronale materie-eruptie (een uitspuwing van deeltjes vanuit de buitenste laag van de zon, de corona.).
1908 Eerste meeting van magneetvelden van zonnevlekken, door de Amerikaanse sterrenkundige George Ellery Hale.
1919 Met Hale’s polariteitswetten kon bewijs voor de magnetische cyclus van de zon worden geleverd.
1942 Eerste radio-emissie van de zon waargenomen.
1946 Eerste waarneming van ultraviolet van de zon met een sonderingsraket.
1946 Temperatuur van 1.000.000 K (1.000.273,16 °C) van corona ontdekt via spectraallijnen.
1949 Eerste waarneming van röntgenstraling van de zon, met een sonderingsraket.
1954 Galactische kosmische straling bleek in sterkte te veranderen met de 11-jaarlijkse zonnevlekkencyclus.
1956 Grootste zonnevlam waargenomen.
1959 Eerste rechtstreekse waarneming van zonnewind gedaan door Mariner 2.
1963 Eerste waarneming van gammastraling van de zon gedaan door Orbiting Solar Observatory 1 (OSO1).
1973-1974 Skylab bestudeerde de zon en ontdekte gaten in de corona.
1982 Eerste waarnemingen van neutronen uit een zonnevlam door Solar Maximum Missie (SMM).
Wilt u ons contacteren dan kan dat