jupiter
Jupiter is de grootste planeet van ons zonnestelsel, hij is zelfs zo groot dat hij meer dan 2x de massa van alle 7 andere planeten in zich zou kunnen hebben en er zouden meer dan 1000 aardbollen in kunnen! Het is de eerste gasreus vanaf de zon en ook de eerste planeet na de asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter. Als Jupiter het dichtst bij de aarde staat, en dat is +/- om de 13 maanden, dan is hij helderder dan de helderste ster. Met een goede verrekijker is de afgeplatte schijf te zien. Jupiter is namelijk geen perfecte bol; bij de evenaar is de middellijn bijna 10 kilometer langer dan bij de polen. Deze afplatting bij de polen word veroorzaakt door de snelle rotatie om zijn as: de planeet draait rond met een snelheid van meer dan 45.000 km/u. De reus doet daarom minder dan 10 uur over 1 rotatie. Als gevolg daarvan dijt de planeet bij de evenaar uit.
Het opvallendst op Jupiter is de Grote Rode Vlek, een gigantisch stormsysteem dat tegen de klok in draait in een gebied van 24.000 km lang en 12.000 km breed. Deze enorme anticycloon* is groter dan 2 maal de middellijn van de aarde. Het is bekend dat deze vlek al bijna 350 jaar oud is, omdat de sterrenkundige Robert Hook het verschijnsel in 1664 waarschijnlijk voor het eerst waarnam. De rode kleur is waarschijnlijk afkomstig van de reactie van fosfor, die door de storm omhoog wordt gebracht, met de zon. Niet alleen de kleur van de grote rode vlek is zo opvallend; de wolkentoppen ervan bevinden zich minstens 8 km boven de omringende wolken. Wetenschappers weten niet zeker of dit een blijvend fenomeen is. Op aarde verzwakken orkanen door wrijving als ze over het vaste land trekken, maar op Jupiter is geen vast land dat wrijving kan veroorzaken en de storm uit elkaar kan trekken. Daar komt bij dat de storm lijkt te worden aangedreven door de hitte van Jupiter, niet door de zon. Dit alles betekent dat er geen reden is waarom de storm zou ophouden. De Grote Rode Vlek is de laatste 100 jaar echter wel kleiner geworden, wat er wellicht op duidt dat hij ooit zal verdwijnen.
*een gebied met een hogere luchtdruk dan gemiddeld.
In 1997 ontwaarde een onderzoeker een donkere plek in de buurt van de noordpool van Jupiter. In 2000 bevestigde de sonde Cassini-Huygens de aanwezigheid van een Grote Donkere vlek, nog groter dan de Grote Rode Vlek. Dit lijkt een voorbijgaand verschijnsel; de vlek verdwijnt en duikt later weer op en dat is wellicht de oorzaak dat de vlek zolang onopgemerkt bleef.
De atmosfeer van Jupiter is onderverdeeld in gordels en zones, die met een telescoop vanaf aarde zichtbaar zijn. Ze worden veroorzaakt door snelle winden die in tegengestelde richting waaien. In een zone waait de wind van oost naar west en dalen de wolken. In een gordel vindt het tegenovergestelde plaats: de wind waait van west naar oost en de wolken stijgen op. De zones en gordels blijven door een hoge windsnelheid goed gescheiden. Bij zijn afdeling mat de Galileo-sonde windsnelheden van wel 400 km/u en op 40 km diep zelfs 600 km/h. Het feit dat de windsnelheid toeneemt, ondanks het feit dat de intensiteit van de zon door het wolkendek minder is, wijst erop dat energie die op Jupiter het weer veroorzaken vooral vanuit de planeet zelf komt.Jupiter

Wilt u ons contacteren dan kan dat