asteroïden en meteoren
Het belangrijkste verschil tussen asteroïden en meteoren is de grote. Meteoren zijn fragmenten van metaal en gesteenten met een middellijn van minder dan 50 meter, terwijl asteroïden een grotere middellijn hebben. Voor de mens kan dit onderscheid het verschil tussen leven en dood betekenen. Als een meteoor op de aarde slaat, zal die in de atmosfeer verbranden en een mooi, meestal onschuldig, schouwspel opleveren: een meteoor. Als een asteroïde op de aarde zou slaan, zou dat ecosystemen kunnen vernietigen en zelfs de mens kunnen doen uitsterven. Dergelijke gebeurtenissen zijn niet puur theoretisch. Zo wordt bijvoorbeeld aangenomen dat de asteroïdeninslag op het schiereiland Yucatàn in Mexico, die een bekken van 300 km veroorzaakte, ook het uitsterven van de dinosaurussen tot gevolg had.

Meteoren worden overal in het zonnestelsel aangetroffen. Het zijn kleine stukken gesteente, meestal niet groter dan rotsblokken in de ruimte en vaak het formaat van een zandkorrel. Meteoren zijn afgeslagen stukken van grotere hemellichamen of resten van de schepping van het zonnestelsel, die zich toen niet onder invloed van de zwaartekracht bij een groter hemellichaam hebben gevoegd.
Meteoren die op aarde stuiten, verbranden hoog in de atmosfeer en creëren zo een opvallende verschijning: een meteoor. Energie komt vrij in de vorm van hitte die wordt gegenereerd bij de supersonische snelheden van de meteoor, waarbij lucht eronder wordt samengeperst. Deze energie haalt elektronen van de meteoor af; dat proces heet ionisatie en zo ontstaat de staart. Deze staart verschijnt als een streep langs de hemel. Daaraan hebben meteoren hun naam “vallende ster” te danken.
Soms is een meteoor bijzonder helder. Dit betekent dat hij groter is, waarschijnlijk afkomstig van een asteroïde, of zelfs van de maan of Mars. Deze meteoren worden vuurbollen genoemd in plaats van vallende sterren. Ze gaan meestal vergezeld van een supersonische knal en als ze op het oppervlak slaan, veroorzaken ze doorgaans een inslagkrater. Kleine meteoren slaan vaker op aarde neer. Wie naar de hemel kijkt, kan vallende sterren waarnemen, er is alleen geduld voor nodig.


Een meteoor, beter bekend als vallende ster.

Wilt u ons contacteren dan kan dat